Kunt u deze HTML mail niet goed lezen, kopieer dan deze link naar uw Internetbrowser: Webstores - Info
13-08-2012
Zekerheden in de duivensport ? Een chronologische opsomming...
Kleine Dirk van 1998

Kleine Dirk van 1998

Kweekboxen op de zolder van de woning

Kweekboxen op de zolder van de woning

Unieke afstamming, voorbeeld van 2012

Unieke afstamming, voorbeeld van 2012

Rapportage verwantschap

Rapportage verwantschap

Verklaring

Verklaring

Uitslag

Uitslag

Verwantschaps bepaling Deel I

Zekerheden in de duivensport ? Een chronologische opsomming…


1998
Toen in 1998 Kleine Dirk mij liet proeven aan duivensport van een ander level dan wat ik tot dan toe gewend was kwam als vanzelf de vraag naar kinderen van hem en zijn familie.
Om niet compleet uitverkocht te zijn voordat ik jongen voor mijzelf had heb ik indertijd de prijzen moeten aanpassen.
 

2000
Omdat er nu in zekere zin meer druk op kwam en mensen zeker wilden weten dat zij duiven kochten van de ouders welke op de stamkaart stonden heb ik niet al te lang daarna, het zal rond 2000 zijn geweest, kweekboxen laten maken. Hiermee zit elk koppel ook echt apart. Iedere duivenliefhebber weet dat het in de duivensport is als in de gewone mensen wereld: natuur gaat voor dressuur!
Als ervaren duivenliefhebber weet je immers dat met duiven in een gemeenschappelijk kweekhok je niet gevrijwaard blijft van vreemd bevruchtingen en er dus zeker niet altijd opzet in het spel is als er iets mis blijkt te zijn met de stamkaart.
In diezelfde periode werd ik met enige regelmaat geconfronteerd met vervalste stamkaarten, dit was bij vaststelling niet alleen een desillusie voor de koper maar deed ook afbreuk aan mijn eigen bedrijf.
 

2009
Met wat tussenstappen zijn vanaf 2009 de unieke stamkaarten geïntroduceerd waarmee er een extra controle middel op echtheid kwam voor de koper van de duif en dit gaf ook een zekere garantie als deze duif werd doorverkocht. Zoals u weet staat vanaf die tijd op iedere stamkaart een Uniek Nummer welke uitsluitend zichtbaar is aan degene die de stamkaart/duif in zijn bezit heeft en in de databank in Ermerveen.
Via Jan Hooijmeijer uit Meppel (Kliniek voor Vogels) zijn wij in hetzelfde jaar terecht gekomen bij de fa. Gendika in Veendam. Na uitvoerig geïnformeerd te zijn wat de mogelijkheden van dit bedrijf zijn werd besloten eerst alleen gebruik te maken van hun methodiek tot geslachtsbepaling, belangrijk omdat sommige klanten heel specifiek vragen naar een doffer dan wel duivin. Op jonge leeftijd is dit soms heel moeilijk in te schatten, om er zeker van te zijn wat het geslacht is laten wij zo’n test uitvoeren. De kosten hiervan blijven beperkt tot ongeveer € 14,-- per duif.
In die zelfde tijd werd ook al gesproken over een zgn. DNA paspoort van de kweekduiven in Ermerveen. Wij hebben ons toen beperkt tot de geslachtsbepaling omdat er zoals gezegd kweekboxen zijn welke vreemdbevruchtingen zullen uitsluiten.
 

2012
In mei hebben wij in een prettige ambiance overleg gehad met zowel Nikolaas als Thomas Gyselbrecht (Pipa) Onder andere werd toen besproken het onderwerp van deze nieuwsbrief; vaststelling verwantschap m.b.v. DNA
De Pipa mensen waren voornemens om iedere deelnemer aan hun verkoping (seizoen 2012/2013 en hierna) welke een grotere ronde aanbieden alle duiven te laten voorzien van een gecertificeerde verklaring waaruit blijkt dat de ouders van de aangeboden duiven ook daadwerkelijk de ouders zijn.
Mede onder impuls hiervan hebben wij besloten om van alle kweekduiven een zgn. DNA-paspoort te laten maken. Hoe wij dit precies gaan integreren en zichtbaar maken op de stamkaart, daar zijn wij nog niet helemaal uit maar dat het er komt is zeker.
Bijkomend voordeel hiervan is dat ook lieden die menen bijvoorbeeld een duif te moeten ‘overringen’ getackeld kunnen worden.
Heel uitdrukkelijk zullen wij in overleg met Pipa blijven om te komen tot de juiste oplossing.
 

Iets voor U ?
Niet alleen het vaststellen van verwantschap behoort tot de mogelijkheid maar ook voor mensen met bijvoorbeeld sterk ingeteelde stammen kan dit een hulpmiddel zijn. De zgn. genetische variatie kan in kaart gebracht worden door vergelijking van de DNA-genotypes
Door op basis van de uitkomst de juiste koppelingen, lees ‘verwijderde paringen’ te maken kan degeneratie worden voorkomen/beperkt.
De volgende keer meer over de procedures en methodiek waarmee Gendika werkt. Een onderdeel hiervan is dat een notaris aanwezig zal zijn om de procedure te controleren. De afspraak tot uitvoering staat alvast op 6 september in Ermerveen. In de nieuwsbrief daarna zal het weer gaan over duiven, gelukkig maar 

Tot een volgende keer!

Gerard & Team
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
U kunt zich hier afmelden.